Aktualności

Sondy

Czy strona jest czytelna i znalazłeś potrzebne informacje?
 

BIP

Polecamy....


 

Witaj na stronie startowej
Bilans za rok 2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Kukuła   
piątek, 31 marca 2023 13:07

Poniżej przedstawiamy Państwu bilans Powiatowego Inspektoratu dla miasta Częstochowy za rok 2022:

Bilans.pdf

Rachunek zysków i strat.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Poprawiony: piątek, 31 marca 2023 13:13
 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Kukuła   
piątek, 16 grudnia 2022 14:13

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przypominam także, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane), oraz kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Kukuła   
czwartek, 15 grudnia 2022 08:42

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym oraz prognozami IMGW dotyczącymi intensywnych opadów śniegu i spadku temperatury w najbliższych dniach, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rekomenduje:

  • prowadzenie intensywnego i regularnego patrolowania i kontrolowanie miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem w okresie utrzymywania się niskiej temperatury,
  • kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i ubogie),
  • informowanie ludności o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie sieci energetycznych i ciepłowniczych, utrudnienia drogowe),
  • zabezpieczenie miejsc ewakuacji, ciepłych napojów oraz pomocy medycznej dla podróżnych, którzy utknęli w pojazdach na czasowo nieprzejezdnych szlakach komunikacyjnych, gdy sytuacja ta może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia,
  • monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem występowania intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować nieprzejezdność dróg,
  • przypomnienie przez straże gminne właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników (zgodnie _z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), a następnie egzekwowanie tego obowiązku,
  • zapewnienie bieżącego przepływu informacji między jednostkami zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego i powiatowego w powyższym zakresie, w tym obowiązkowego informowanie RCB.
Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2022 08:45
 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Kukuła   
czwartek, 22 września 2022 11:35

PINB dla miasta Częstochowy informuje, że wniosek wysłany za pomocą e-mail nie stanowi podania w myśl art. 63 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – dalej K. p. a.

Zgodnie z art. 63 K. p. a

§  1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jak wskazuje powyższy przepis, podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych t.j. na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) organu administracji publicznej.

Zatem przesłanie wniosku do organu na adres poczty elektronicznej t.j. e-mail,
nie jest tożsame ze złożeniem dokumentu na ESP organu administracji publicznej
.

Wszelkie wnioski utrwalone w postaci elektronicznej wysyłane do PINB dla miasta Częstochowy należy składać na adres ESP portalu ePUAP: /pinbczest/skrytka, korzystając z profilu zaufanego lub uwierzytelniając swoją tożsamość za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Krystyna Prokopska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Częstochowy

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Kukuła   
piątek, 19 sierpnia 2022 09:01

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo, w związku z trwającą falą upałów i przekroczeniem przepisowych temperatur w budynku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Częstochowy, w dniu 19.08.2022 r. (piątek), zmieniony zostaje czas pracy naszego Urzędu i nasi interesanci będą obsługiwani w godzinach 7:30 – 14:30.

upoważniony przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla miasta Częstochowy
mgr inż. Mariusz Gawlik

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/stj171_wkz/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/stj171_wkz/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/stj171_wkz/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/stj171_wkz/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/stj171_wkz/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/stj171_wkz/html/pagination.php on line 135
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Częstochowy

ul. Św. Brata Alberta 6
42-200 Częstochowa

tel. sekretariat: 34 365 18 31

sekretariat@czestochowa.pinb.gov.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Dodatkowe informacje

NUMER KONTA
Informujemy, że opłaty skarbowe za wydanie pozwoleń, zaświadczeń należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częs- tochowy:

BANK HANDLOWY w Warszawie S.A.
z/s w Warszawie, ul. Senatorska 16

40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

lub w kasie Urzędu Miasta Częstocho- wy, ul. Ślaska 11/13

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości